Møtet med USAs Midtøsten-utsending ble avlyst, og Netanyahu fikk kritikk av Italia og Frankrike for byggingen av bosetninger på Vestbredden.

Israelske tjenestemenn sier at Netanyahu avlyste møtet med den amerikanske Midtøsten-utsendingen George Mitchell i Paris torsdag fordi israelske og amerikanske forhandlere ennå ikke er kommet til enighet om bosetningene.

Men ifølge avisa Yediot Aharonot var det USA som avlyste. Avisa siterer en anonym israelsk tjenestemann som sier at USA sendte Israel streng beskjed om å stanse byggingen på palestinsk territorium.

Mitchell skal i stedet møte forsvarsminister Ehud Barak i Washington neste mandag.

Klar uenighet Israel ønsker et kompromiss som åpner for at de kan fortsette å bygge boliger i de eksisterende bosetningene for å hanskes med såkalt naturlig befolkningsvekst.

Netanyahu har godtatt å ikke bygge nye bosetninger, men insisterer på at bygging av nye hus til barna i familier som alt bor i bosetningene, skal fortsette.

Men USA viser ingen tegn til å ville gå tilbake på kravet om at all bygging må stanse slik at fredsprosessen kan komme videre.

Palestinerne har gjort det klart at de ikke vil møte Netanyahu før byggingen stanses i de over 100 bosetningene på palestinsk jord, der det nå bor nærmere 500.000 israelere.

Kalddusj Netanyahu er på sitt første besøk i Europa etter at han tok over som statsminister i spissen for en sterkt høyreorientert regjering.

Han fikk en uventet kalddusj da han i Roma også ble møtt med en oppfordring fra regjeringen til sin nære allierte Silvio Berlusconi om å stanse videre utbygging i bosetningene.

Netanyahu var også i Frankrike onsdag, der han møtte president Nicolas Sarkozy, som også krever full stans i byggingen. Han ber Israel om å gjøre alt i landets makt for å styrke tilliten i samtalene med palestinerne, med «en total stans i bosetningsaktivitetene» som første skritt.

Argumentet undergraves Samtidig viser nye israelske tall at innflyttere står for over en tredel av befolkningsveksten i bosetningene på Vestbredden, noe som er direkte i strid med påstanden om at utbyggingen kun skjer for ta seg av såkalt naturlig vekst.

Palestinerne og israelske motstandere av bosetningene mener argumentet om naturlig vekst bare er et påskudd for å bygge tusener av nye boliger over hele Vestbredden, og at målet er å få mest mulig jord på israelske hender.

Nye data fra Israels statistiske sentralbyrå for 2007 støtter opp om motstandernes argumenter.

Ifølge byrået var 36 prosent av all tilveksten i bosetningene i 2007 folk som flyttet dit fra Israel eller fra utlandet. 5.300 av de til sammen 14.500 nye innbyggerne i bosetningene i 2007 er innflyttere.

Ikke nytt Og dette er ikke nytt. I alle år siden 1999, unntatt 2005 da 8.500 bosettere ble trukket ut av Gaza, har mellom en tredel og halvparten av de nye innbyggerne i de okkuperte områdene vært innflyttere.

Mye av boligbyggingen er for disse nye innflytterne, og i de siste tre årene er det bygd 5.500 nye leiligheter på den okkuperte Vestbredden, utenom Jerusalem, ifølge statistikken.

Barn av jødiske bosettere går langs en vei der en plakat annonserer hus til salgs i Talmon-bosetningen. Israelske myndigheter avviser rapporter i mediene om at de har gitt klarsignal til bygging av 300 nye boliger for jødiske nybyggere på den okkuperte Vestbredden.
BAZ RATNER/Scanpix
GODT HUMØR: Tilsynelatende god stemning mellom Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Frankrikes president, Nicolas Sarkozy.
BENOIT TESSIER/Scanpix