Dersom samtalene kommer i gang som foreslått 19. oktober, vil det bli den fjerde runden om de omstridte olje— og gassforekomstene i år. Den siste ble avsluttet i forrige uke - uten resultat.

På medianlinjen mellom Kina og Japan i Østkina-havet er det store olje- og gassforekomster. De to landene er ennå ikke blitt enige om skillelinjen. Og mens Japan mener medianlinjen bør brukes, mener Kina at kontinentalsokkelen, som strekker seg langt videre, bør gjelde.

Kina har allerede startet produksjon ved flere felt i området og japanske talsmenn har allerede uttalt frykt for at noe av oljen og gassen som hentes opp kan tilhøre Japan.

Begge land leter etter olje og gass i området.

Ifølge AP, som har snakket med en representant for det japanske handelsdepartementet, har Kina ennå ikke svart på den japanske henvendelsen.

Forholdet mellom de to økonomiske stormaktene i Asia er betent, og nådde et foreløpig bunnpunkt i vår. Da forårsaket nye japanske skolebøker, som nedtoner japanske herjinger i Kina under annen verdenskrig, store demonstrasjoner i kinesiske storbyer.