Hele 42.500 leirer og ghettoer over hele Europa er nå katalogisert av Holocaust Memorial Museum i USA, skriverThe New York Times. Det høye antallet betyr også at langt flere vanlige mennesker enn hittil antatt må ha visst hva som foregikk.

— Vi visste fra før hvor grusomt livet i leirene og ghettoene var, men tallene er utrolige, sier Hartmut Berghoff, leder for det tyske historiske instituttet i Washington til avisen.

Katalog over Holocaust

Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen og en håndfull andre konsentrasjonsleirer er blitt selve symbolet på nazistenes drapsmaskin, og Warszawa-ghettoen ofte den eneste ghettoen for jøder folk kjenner til. De fleste stedene ligger i Tyskland og Polen, men det grusomme nettverket strakte seg over hele Europa.

Det gigantiske forsknings- og kartleggingsprosjektet i regi avHolocaustmuseeti USA samler og katalogiserer informasjon om Holocaust og publiserer det i syv bind. To av bindene er ferdige, ytterligere fem er planlagt innen 2025.

Bare lokalt kjent

Mange av de mindre leirene har bare vært kjent i regionene der de lå og av fangene som ble holdt der. Dette er første gang all informasjonen er samkjørt.

Det er derfor svært få av stedene som ikke har vært kjent lokalt eller av enkelte forskere, men det store puslespillet er aldri tidligere satt sammen. En hovedkilde for prosjektet har vært 400 overlevende fanger som i detalj har fortalt om hvordan de ble fraktet fra sted til sted, etter hvor tyskerne trengte dem.

— Vi fant for eksempel mer enn 300 ghettoer som aldri tidligere var katalogisert, sier forskningsleder Geoffrey Megargee i et intervju med den tyske avisenDie Zeit.

— Det fantes også steder der ingen kom levende ut. Ingen kunne lenger bevitne at de hadde eksistert.

Her er avisen The New York Times'kartover nazistenes jødeghettoer.

De fleste må ha visst

Allerede i 1933, året da Adolf Hitler kom til makten, ble det etablert omtrent 110 leirer spesiallaget for å holde 10.000 politiske motstandere. Ettersom Tyskland invaderte andre land, ble jøder, homofile, romfolk, polakker, russere og andre etniske grupper tatt til fange og etterhvert ofte myrdet. Stadig nye leirer og ghettoer ble etablert ettersom de tredje riket ekspanderte.

Forskerne anslår nå at mellom 15 og 20 millioner mennesker ble holdt fanget og/eller myrdet i leirene og ghettoene.

Megargees kollega, Martin Dean, sier til The New York Times at funnene viser at det må ha vært kjent blant tyskere hva nazistene foretok seg, til tross for at så mange senere benektet at de visst noe.

— Du kunne bokstavelig talt ikke gå noe sted i Tyskland uten å treffe på tvangsarbeidsleirer, krigsfangeleirer eller konsentrasjonsleirer. De var overalt, sier han.

Her er avisen The New York Times'kartover nazistenes konsentrasjonsleirer.

En leir for alle formål

Geoffrey Megargee sier at det høye tallet også sier noe grunnleggende om nasjonalsosialismens natur.

— For ethvert tenkelig formål innrettet tyskerne en leir. Det finnes også tusenvis av slike steder vi ikke har tatt med i vår oversikt, fordi hensikten med dem ikke var forfølgelse.

Han nevner for eksempel leirer der tyske barn skulle beskyttes mot bombeangrep, leirer for tyske arbeidere som bygget veier eller leirer for tyskere som skulle bosettes i Polen. Dessuten hadde industrien sine egne leirer, såvel som alle delområder i byråkratiet: Militæret, SS og justisdepartementet, blant annet.

— Da vi begynte med prosjektet i 2000, ble det sagt at vi kom til å arbeide med 5000, kanskje 7000 steder. Men tallet bare steg, og ja, de er en sensasjon. Særlig for folk som ikke har dykket dypt i materialet. Vanlige mennesker anslår antall leire til å være en tiendel eller kanskje en hundrededel av det faktiske, sier Megargee.