Bioteknologifirmaene Applied Biosystems og Celera har forbrutt seg mot en patent eid av APBiotech — en joint venture mellom Pharmacia Upjohn og Nycomed Amersham, fastslo en amerikansk domstol i går. Gårsdagens foreløpige kjennelse vil antakelig få de stridende parter til å innlede forliksforhandlinger, skriver Financial Times.

APBiotech, som etter planen blir notert på Nasdaq i løpet av de nærmeste månedene, kan komme til å reise et erstatningskrav på mer enn en milliard kroner.

— Det er urettferdig at andre skal kunne tjene enorme summer på bakgrunn av en teknologi som vi har utviklet, sier direktør i Nycomed Amersham, Sir William Castell, til Financial Times. APBiotechs teknologi spilte en viktig rolle i kartleggingen av det mennesklige arveanlegget, som ble avsluttet i juni.(Origo)