— Det ser ut til at noen ønsker å løse problemene biologisk. Personer som burde ha fått glede av pengene dør daglig på grunn av høy alder, sier den 78 år gamle Adam König. Han ble brakt til Auschwitz som slavearbeider for IG Farben, som produserte Zyklon B-gass til dødsleirene.

Han viser til at bare i Tsjekkia, der 80.000 har krevd erstatning, dør 15 av ofrene hver dag.

— Man kan selv regne ut hvor lang tid det vil ta før det ikke er flere overlevende igjen, sier König. Han gir tyske næringslivsledere skylden for den siste utsettelsen.

Saken har tidligere trukket i langdrag på grunn av uenighet mellom Tyskland og USA. Onsdag oppsto det nye forviklinger, ved at en domstol i USA ikke ville avvise nye søksmål mot tyske firmaer fra tidligere slavearbeidere.

NTB