– Vi har aldri sagt vi var enige i den teksten som kom fredag, sa den indiske handelsministeren Kamal Nath etter nok et møte mellom de sju største WTO-landene mandag kveld.

Den amerikanske handelsutsendingen Susan Schwab understreket på sin side at det ikke var aktuelt å gjenåpne enkelte punkter i teksten.

– Vi liker ikke den retningen som enkelte land tvinger disse forhandlingene inn i, sa Schwab.

Uten å nevne navn, kom hun med åpenbare anklager mot India og Kina for nå å ødelegge for den enigheten som er oppnådd så langt i forhandlingene.

– Det er noen land som mener de kan endre det balanserte utfallet i sin egen retning på et par områder og ikke akseptere andres behov. USA vil fortsette å gjøre det vi kan for å få til et vellykket resultat, sa Schwab.

Tekster

WTO-sjefen Pascal Lamy varslet tidlig mandag at han så for seg nye tekstutkast i løpet av dagen, for å få ned på papiret det man har oppnådd så langt

– Det er snakk om timer, ikke dager, før en løsning må være klar, sa Lamys talsmann Keith Rockwell da han informerte pressen om de første møtene i hovedkvarteret i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Det var samtidig klart at teksten ville ha blanke punkter siden det fortsatt gjensto mye arbeid.

Den etterfølgende ordkrigen understreket talsmannens poeng.

Amerikanerne er ikke glade for at India ikke har stilt seg bak forhandlingsgrunnlaget som kom på bordet før helgen. Kina får kritikk for å ha forandret posisjon på hvilke varer de ønsker å skjerme fra tollkutt.

Kina svarte

I sitt innlegg til plenumsforsamlingen svarte den kinesiske WTO-ambassadøren Sun Zhenyu på tiltale.

– Jeg er litt overrasket over at USA har startet å peke ut syndebukker, sa Zhenyu i innlegget, som nesten i sin helhet var en kritikk av de amerikanske standpunktene.

Etter det NTB forstår var hovedtemaet på det første stormaktsmøtet indiske krav om bedre sikkerhetsmekanismer for tollvern av landbruk i u-land hvis prisene skulle falle dramatisk.

Men også spørsmålet om reduksjon av amerikanske bomullssubsidier, som er et absolutt krav fra afrikanske land, sto høyt på dagsordenen.

– Det har ikke vært noen bevegelse på bomull, som burde vært med i teksten allerede fredag, sa Nath.

Norgesparagraf

Fram mot stormaktsmøtet jobbet den norske delegasjonen fortsatt med å få sikret at Norge fritt kan velge hvilke landbruksprodukter som kan defineres som sensitive, og dermed skjermes for de verste tollkuttene.

Spørsmålet angår svært få land, men er en prinsippsak for landbrukseksportørene, som mener at eksisterende kvoter skal ligge til grunn for unntakene.

Det vil i så fall bety at Norge bare kan verne rundt halvparten av de matvarene som regjeringen vil beskytte.

Etter det NTB forstår er det bare Japan og til dels Island som deler Norges problemer på dette punktet. Det ble mandag jobbet for å få på plass en tekst skreddersydd for norske behov uten å gå på tvers av eksportørenes prinsipper.

VIL HA ENIGHET: WTO-sjef Pascal Lamy varslet i morges at han så for seg nye tekstutkast i løpet av dagen. Men disse vil ha blanke punkter.
DENIS BALIBOUSE
PEKER FINGER: ¿ Vi liker ikke den retningen som enkelte land tvinger disse forhandlingene inn i, sa USAs handelsutsending Susan Schwab, med klar adresse til Kina og India.
DENIS BALIBOUSE
IKKE FORNØYD: Indias handelsminister Kamal Nath.
Reuters