– Det er snakk om en person som har relasjoner til noen av de siktede, opplyser kriminalinspektør Sten Skovgaard Larsen ved politiet i Glistrup utenfor København.

Fra før sitter seks andre ungdommer fengslet i Danmark og to i Sarajevo i Bosnia.

Dansk politi har lagt et tett lokk over saken, og vil ikke gi opplysninger om den siste siktedes personlige forhold, hans relasjoner til de andre eller hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Det forhold at det har kommet enda en siktet, har ikke endret sakens karakter. Etterforskningen fortsetter og der er umulig å si om det kommer flere anholdelser, sier kriminalinspektøren.

Ungdommene skal ha bakgrunn fra Midtøsten, og er mistenkt for å planlegge terror mot mål i Europa. Saken blir satt i sammenheng med en terrorplan som er avslørt i Bosnia.