Neandertalerne er oppkalt etter et funn av menneskerester gjort i en grotte i den tyske dalen Neandertal i 1956. Disse levningene antas å stamme fra en primitiv forløper for det moderne menneske som levde i Europa for mellom 100.000 og 150.000 år siden.

De siste sporene av neandertalerne fører frem til et tidspunkt for rundt 28.000 til 30.000 år siden. På denne tiden ble homo sapiens, en høyintelligent underart som oppsto i Øst-Afrika, jordklodens ubestridte herskere.

En teori går ut på at homo sapiens og neandertalere levde i fred og fikk barn sammen, slik at neandertalerne gradvis ble en del av den moderne menneskearten. Men nye funn tyder på at de i stedet sultet og frøs i hjel i istidens kulde.

Disse funnene er gjort i «Feenes grotte», La Grotte aux Fees, i Chatelperron mellom Loire— og Allier-dalene i Frankrike. Denne hulen har lenge vært kjent som tilholdssted for neandertalere, men nå er det også funnet bein- og steinredskaper etter homo sapiens der.