JAMES STEENSÆTH

Ved å analysere væske fra kanaler i brystene og lete etter tre markører eller tegn, har forskere ved Johns Hopkins medisinske universitet funnet tidlige førkreft-forandringer eller maligne celler som ikke hadde vist på et mammogram. Dette gir en god indikasjon for en økt risiko for brystkreft og gjør det mulig for kvinner å ta kvalifiserte avgjørelser.

Brystkreft er den mest vanlige form for kreft hos kvinner. I de fleste tilfeller oppstår kreften i cellene som ligge langs kanalene i brystet. Forskerne skaffet seg væske og celler fra brystkanaler på 56 kvinner gjennom en spesiell prosess. Alle kvinnene hadde klare mammogrammer, men også en høy risiko for å utvikle kreft.

Ved å ta i bruk en annen prosess kunne de så oppdage mistenkelige endringer i brystcellene på seks kvinner hvorav to seinere fikk diagnosen brystkreft. En tredje gjennomgår videre tester.

I en annen studie av kvinner med brystkreft fant de minst en av de tre markørene i kanalvæsken hos 17 av 20 kvinner.Disse sakene viser det lovende potensial for denne metoden for å oppdage tidlig brystmalignitet, før de vises på mammografi, skriver lederen for gruppen i en artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet.