EUs faste veterinærkomité reagerte tirsdag på utbruddet av munn— og klovsyke ved å innføre totalforbud mot eksport av levende klovdyr fra hele Frankrike. I tillegg blir salg og eksport av meieriprodukter og andre klovdyrprodukter fra fylkene Mayenne og Orne stoppet. Restriksjonene gjelder fram til 27. mars.

Frykter sprednin gFrykten for videre spredning fra fylket Mayenne i det nordvestlige Frankrike ble tirsdag ettermiddag skjerpet da det ble rapportert om tre nye mulige tilfeller av munn- og klovsyke i Seine-et-Marne øst for Paris. Spor av viruset ble funnet i sauer som av sikkerhetsgrunner ble avlivet 1. mars, men Landbruksdepartementet kunne ikke bekrefte om sauene hadde utviklet sykdommen.

Frankrikes landbruksminister Jean Glavany sa at han frykter at sykdommen vil spre seg.

— Ja, jeg frykter at det vil bli flere tilfeller. Samtidig skal jeg gjøre alt jeg kan for at de blir så få som mulig, sa Glavany.

Import Med utbruddet av munn- og klovsyke i Frankrike fikk krisen i europeisk husdyrhold en ny dimensjon, i og med at det ikke har lykkes å begrense sykdommen til Storbritannia. Glavanys pessimise bunner i at av 20.000 importerte sauer fra Storbritannia i slutten av februar var halvparten bærere av munn- og klovsykeviruset. Dyrene ble sendt til 20 av Frankrikes 96 fylker.

Allerede mandag ble «alvorlig mistanke» vekket etter at det ble tatt prøver fra seks storfe på gården nær landsbyen La Baroche- Gondouin i Mayenne. Hele besetningen på 114 dyr ble allerede mandag avlivet. Denne gården er nabo til en gård som hadde importert sauer fra Storbritannia.

Nye forbud Sykdomsrapporten fra Frankrike førte til umiddelbare tiltak fra andre EU-land. Belgia og Spania innførte straks et importforbud av fransk kjøtt. Tyskland kunngjorde at alle sauer som er importert fra Frankrike de siste tre ukene vil bli slaktet. Utenfor EU beordret polske veterinærer transportforbud og forbud mot import av franske dyr.

EUs veterinærer innførte forrige uke strenge tiltak for å hindre spredning. All transport av dyr ble forbudt i to uker, i likhet med kjøttmarkeder. Forbudet mot import av dyr fra Storbritannia ble forlenget til 27. mars. Men da disse vedtakene ble fattet, hadde smitten trolig allerede slått rot på kontinentet.

Ikke vaksinering Veterinærene gikk imidlertid imot en storstilt vaksinering fordi de mente at sykdommen lot seg begrense ved å avlive dyr i risikosonen. Et annet argument for ikke å vaksinere var at sykdommen på det tidspunktet ikke hadde spredd seg til land utenfor Storbritannia.

Dette ble bekreftet tirsdag og vaksinering er fortsatt uaktuelt, til tross for at sykdommen nå har spredd seg til kontinentet. EU er redd for konsekvensene for den stadig stigende eksporten av kjøtt dersom man starter vaksinering. EU stanset vaksinering i 1990 og erklærte at munn- og klovsyke var utryddet.

Italia Mistanken om munn- og klovsyke ble tirsdag også vekket i Italia, der man fryktet at sykdommen hadde brutt ut i en sauebesetning importert fra Frankrike. Besetningen på 390 dyr er satt i karantene i påvente av endelige resultater av blodprøvene.

I Tyskland ble derimot en karantene av en storfebesetning i Niedersachsen hevet etter at tidligere mistanke om munn- og klovsyke til slutt ga negative prøver.

NTB