Oppdraget er noe uventet gitt til Direktoratet for psykologisk forsvar (SPF).

Regjeringen er blitt tvunget på retrett av den harde kritikken mot den internasjonale havarikommisjonens arbeid. Både eksperter, fagforbund og en stor gruppe av de etterlatte har de siste årene stått sammen om kritikken og krevd en ny gransking.

Et felles synspunkt blant kritikerne er at det vil gå ut over sikkerheten til sjøs dersom havarikommisjonens konklusjon om at "Estonia" var sjødyktig, blir stående.

Det er foreløpig uklart nøyaktig hva som skal granskes, og hvilket mandat SPF får.

Miljøpartiet er skeptisk til om SPF er rette instans, og peker på manglende skipsteknisk kompetanse. Regjeringen vil først om noen dager gjøre rede for hvorfor SPF er valgt.

SPF har vært engasjert i "Estonia"-saken i fem år, med ansvar for kontakten med de overlevende og de etterlatte.

(NTB)