Opp til 80.000 mennesker må evakueres. Sør-Afrika sender nå helikoptre for å bistå de flomrammede. For ei uke siden var Joaquim Kapesi Sacatucua den stolte lederen for en landsby med 500 innbyggere i den frodige Zambezidalen i sentrale deler av Mosambik. Nå er også han hjemløs, og avhengig av matutdeling i en provisorisk flyktningleir. Flomvannet har tatt hus og eiendeler. Avlingene med mais, ris og kassava står under vann.

– Vi sover i skogen fordi det ikke er telt nok. Når regnet blir for kraftig, må jeg gå til andre og trygle om nattely, forteller han, skamfull over å ha blitt redusert til tigger.

Francisco Rojo forteller at han, sammen med kone og fem barn, måtte svømme over Zambezielven for å komme i sikkerhet. Det fantes ikke nok båter til å frakte dem ut. Fatima Asumane kom seg unna i en kano med sine seks barn. Hun er bekymret for ektemannen, som ble igjen for å passe eiendelene deres.

Masseevakuering Mosambik har ennå ikke kommet seg på beina igjen etter fjorårets storflom, som kostet minst 700 mennesker livet og gjorde 500.000 hjemløse. Årets flom har til nå kostet minst 40 mennesker livet, og ødelagt hjemmene til nesten 80.000.

Silvano Langa fra det nasjonale krisedirektoratet sier de har fire til fem dager på seg før vannmassene når Marromeu og Luabo.

Disse byene ligger nedenfor Cahora Bassa-demningen, den største i Zambezielva. Myndighetene har allerede begynt å slippe vann forbi demningen, fordi vannstanden bare er 18 centimeter under maksimumsnivået på 326 meter. Tappingen av dammen må økes, for å unngå at demningen ødelegges, sier Silvano Langa.

Ber om hjelp Et militært helikopter er satt inn i evakueringen, og båter vil komme til området snart. Hovedveien til området er sperret på grunn av flommen.

– Dersom vi hadde ti helikoptre kunne vi gjort en bra jobb med evakueringen, sier han.

Mosambik har bedt om 270 millioner kroner i nødhjelp til flomofrene, samt fly og helikoptre for å berge ut mennesker som trues av flomvannet.

NTB, REUTERS