Operasjonen er rettet mot en terroristbase, sa militære talsmenn torsdag.

Ifølge den britiske obersten Paul Harradine hadde styrkene inntil torsdag morgen norsk tid ikke vært i kamp eller annen kontakt med fienden. Han ville ikke gi ytterligere detaljer om operasjonen, så lenge den ikke var avsluttet.

En annen britisk offiser sa at aksjonen pågikk i provinsene Khost og Paktia øst i Afghanistan. Den er ledd i en større amerikansk operasjon som har kodenavnet Fjelløve, sa major Tom Round i det britiske flyvåpenet.

(NTB-Reuters)