KLAUS JUSTSEN

Washington

Mannens eneste forbrytelse var øyensynlig at han hadde snakket til en prostituert.

Episoden skjedde bare dager etter at det ble kjent at en tilbakestående 16 år gammel gutt i håndjern ble mishandlet av politimenn i forstaden Inglewood i Los Angeles. Med rask fordømmelse og en større undersøkelse håper myndighetene i Inglewood å forhindre at det dramatiske videoopptaket av lokale betjenters brutale behandling utløser blodige opptøyer.

Videoopptaket er blitt sendt hundrevis av ganger på amerikanske tv-kanaler. Samtidig med at undersøkelsen er kommet i gang, har den 16-årige Donovan og hans far Coby Chavis anlagt sak mot politiet med krav om erstatning. Familiens advokat har ikke tallfestet beløpet, men antyder at det blir syvsifret.

Søksmålet rettes først og fremst mot betjenten Jeremy Morse, som siden mandag har vært sendt på ferie etter at videoopptaket ble offentliggjort. Morse, som har tre års erfaring som betjent, nekter å uttale seg. Hans fagforening påpeker at alle har rett til en fair behandling og ikke bør dømmes, før alle fakta er kommet på bordet.

Påtalemyndighetene forlanger videobåndet utlevert. Mitchell Crooks, som tok opptaket av mishandlingen, er villig til å utlevere hele opptaket. Han hevder at han har mottatt flere trusler, og at han frykter for sitt liv.

Påtalemyndighetens undersøkelse kommer samtidig med at politiet og FBI gjennomfører sine egne undersøkelser. Justisminister John Ashcroft har sendt en personlig representant til Inglewood for å få flere detaljer.

Lokale politikere krever en fullstendig oppklaring av saken, som betegnes som et typisk utslag av rasisme. Inglewoods borgermester Roosevelt Dorn forlanger at betjent Morse avskjediges og bringes for retten. Politiet opplyser at Morse også etterforske i forbindelse med en annen voldelige anmeldelse.

Borgmesteren hevder samtidig at det ikke finnes noen unnskyldning for å mishandle en ung mann, som allerede er lagt i håndjern — uansett hva han måtte ha gjort eller sagt før videokameraet begynte å rulle.

Flere lokale hevder at det var flaks at episoden ble registrert på video. Den slags skjer etter deres mening ofte, og det er nesten alltid hvite betjenter som går løs på svarte unge menn.

Inglewood forbereder seg nå på en stor demonstrasjon fredag kveld. Målet er politistasjonen. Borgerrettsforkjemperen pastor Al Sharpton vil trolig gå først i et forsøk på å sikre at protestene denne gangen begrenses til verbale utfall.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende