Utnevnelsen må bekreftes av et ekstraordinært landsmøte i partiet, men dette regnes som en formsak. Pofalla etterfølger Volker Kauder, som etter høstens regjeringsskifte ble valgt til felles parlamentarisk leder for søsterpartiene CDU og CSU i Forbundsdagen i Berlin.

Pofalla får ikke bare oppgaven med å skjerpe CDUs politiske profil. Han må også ta over mye av partiarbeidet som Merkel tidligere ledet, men som hun ikke lenger har tid eller anledning til å skjøtte mens hun er statsminister, sier politiske observatører.