Skandalen kom for dagen da det viste seg at kalvekjøtt eksportert fra et nederlandsk slakteri til Tyskland, Frankrike og Østerrike viste seg å inneholde legemiddelet kloramfenikol. Middelet er et sterkt antibiotikum som brukes til å behandle visse infeksjoner hos mennesker.

Men kloramfenikol skal slett ikke havne på avveie. I verste fall kan stoffet stanse formeringen av blodceller og forårsake dødelig anemi hos mennesker.

Alt tyder på at kloramfenikol er kommet til Europa gjennom eksport av frosne reker fra Asia til Nederland. Herfra er en del av rekene solgt til Tyskland der de er brukt i fiskemel og solgt videre som dyrefôr. Så langt ser det ut til at firmaer i Tyskland, Østerrike, Danmark, Polen og Romania har mottatt dyrefôret på denne måten.

Kjøtt produsert med dette fôret kan ha nådd europeiske supermarkeder.

Veterinærmyndigheter i flere land jobber nå på spreng for å kartlegge omfanget av problemet og planlegge tiltak. Thailand, Asias ledende eksportør av frosne reker, har forbudt bruken av kloramfenikol til å behandle rekelidelser.

Europakommisjonen ba i går, ifølge nettstedet EurActiv.com, Tyskland og Nederland om mer informasjon. Saken skal behandles av EUs faste veterinærkomité i neste uke.

Veterinærdirektør Eivind Liven hadde «så vidt hørt om saken» da Bergens Tidende ba om en kommentar i går.

— Legemidler må brukes riktig og skal ikke inn i dyrefôr. Det gjelder spesielt kloramfenikol som kan være direkte giftig, sier Liven.

Veterinærdirektøren medgir at også Norge importerer reker fra Asia.

— Men vi har ingen grunn til å tro at dette er noe problem i Norge. Vi ser det som naturlig å avvente møtet i EUs veterinærkomité før vi eventuelt iverksetter tiltak, sier Eivind Liven.

— Ser du ikke på saken som alvorlig?

— Den er neppe spesielt alvorlig rent saklig sett. Men jeg ser ikke bort fra at den kan skape ny uro blant folk flest, sier Liven.

I september i fjor oppdaget Statens Næringsmiddeltilsyn et parti kongereker med kloramfenikol i Oslo. Rekene var importert fra Asia. Tilsvarende oppdagelser ble samtidig gjort i flere EU-land. Det førte til utvidet kontroll av reker fra Kina, Indonesia og Vietnam både i Norge og i EU. I Norge ble den skjerpede kontrollen iverksatt fra 1. oktober.