Loven innebærer at internettilgangen kan kuttes for personer som gjentatte ganger laster ned opphavsbeskyttet musikk og film fra nettet.

296 representanter stemte for loven under tirsdagens avstemning, mens 233 stemte imot. Loven skal til behandling i Senatet onsdag, men også her er det ventet at den vil få flertall.

Vedtaket er en viktig seier for president Nicolas Sarkozy, som har lagt mye prestisje i de nye reglene. Den sosialistiske opposisjonen mener imidlertid at loven truer enkeltpersoners rettigheter ettersom mistenkte nettpirater ikke får mulighet til å prøve sakene sine for en domstol.

Hva mener du om lovforslaget?

Ronald E. Hole