I dag og i morgen møtes representanter for Norge og EU, som så ofte før, til konsultasjoner om lakseavtalen. Denne gangen er møtet — etter ønske fra Norge - noe utvidet på grunn av markedssituasjonen som oppleves som dramatisk av norske oppdrettere.

Europeerne spiser stadig mer laks og tilbudet er rikelig. Det gleder naturligvis alle som selger laks, bare ikke norske eksportører. De er bundet av EU-fastsatte minstepriser, som i dag ligger så langt over markedspris at det er vanskelig å få avsetning for varene.

Rett nok holdes det norske eksportvolumet oppe ved at andre markeder tar unna mer laks enn før. Likevel er ergrelsen i næringen stor over å være utelatt fra den europeiske laksefesten. Her er det snakk om millioner, mange slike.

— Minsteprisen holder en stor aktør kunstig ute av markedet. Når norske oppdrettere er i en slik situasjon, kan vi oppleve at de tøyler eller bryter regler for å få avsetning for fisken. Det er verken vi eller EU tjent med, sier Tarald Sivertsen, leder i Norske Fiskeoppdretteres Forening.

Han vil ha minsteprisen bort for en periode, slik at norske aktører kan konkurrere på like vilkår.

— Hvis vi kan få den bort for eksempel frem til jul, ville det hjelpe. Så kunne vi i mellomtiden diskutere hva som videre skal skje, sier Sivertsen.

Full prosedyre

Men EU-kommisjonen er lite villig til å gå inn på den slags grep. En note skrevet av EU-kommisjonens generaldirektorat for handel så sent som 23. oktober slår fast at en endring av prisene kun kan skje som følge av en «full undersøkelsesprosedyre under artikkel 11 (3) i Antidumping-regelverket».

Når Norge siden 1997 har måttet selge laks til minstepris er årsaken at det ble avslørt at landet dumpet laks på markedet. Alternativet ville vært straffetoll. En kilde i Kommisjonen Bergens Tidende hadde kontakt med i går, understreker at før prisene eventuelt kan endres må Kommisjonen invitere til en ny vurdering. Det skjer trolig med det aller første, fordi avtalen går ut på dato neste høst. Deretter har EUs egne aktører, for en stor del skotske oppdrettere, tid på seg frem til mai med å komme med sine synspunkter.

Minsteprisen opprettholdes

Når høringsrunden er over, gjenstår enda en del prosedyrer før Rådet kan ta en endelig beslutning. I mellomtiden vil dagens minstepris måtte fryses, hevder kilden overfor BT.

Avtroppende EU-ambassadør Einar Bull, som vil lede Norges delegasjon i samtalene med EU, sier likevel dette:

— Vi vil gjøre det klart for Kommisjonen at situasjonen på markedene er dramatisk. Vi må bli enige om en felles situasjonsbeskrivelse, sier Bull.

— Men Kommisjonen sier at en slik prosess uansett vil måtte ta lang tid?

— Det behøver ikke ta lang tid. Hvis vi blir enige, kan ting gå raskt.