Det amerikanske selskapet Mad Catz utvikler spillkontrollen Bioforce, som kan påføre brukerne elektriske støt. Støtene fremkaller ikke smerte, men produserer ukontrollerbare muskelspasmer som får spillerne til å glippe joysticken. Når motstanderen treffer med et slag leverer kontrollen et støt på 16 milliampére fra 3 1,5 volts batterier.

— Vi liker å beskrive støtet som et prikkende lav-energisk elektrisk stimuli, sier Steven Sandwisch i Bioforce til New Scientist.

Prototypen består av en vanlig spillkontroll med elektroder som festes til spillerens underarmer. Ladningen er lik den som brukes av fysioterapeuter for å stimulere skadede muskler. Mad Catz undersøker for tiden relevante sikkerhetsreguleringer.

En rekke spillkontroller er allerede utformet for fysisk feed-back som motstand og risting. Bioforce bruker foreløpig disse funksjonene for å utløse elektriske sjokk, men planlegger programvareverktøy så programmerere kan utvikle egne Bioforce-spill.(Origo)