Regjeringen i Dublin kunngjorde fredag at det sterkt omstridte spørsmålet skal avgjøres i en folkeavstemning 6. mars. Meningsmålinger viser at de snaue tre millioner velgerne er sterkt splittet i sitt syn på saken.

En landsdekkende rundspørring gir 39 prosent ja og 34 prosent nei til innstrammingen, mens 21 prosent ikke har bestemt seg og 6 prosent sier de vil avstå fra å stemme. En lokal måling i Clare-distriktet vest i landet viste 36 prosent ja, 36 prosent nei, 23 prosent som ikke hadde bestemt seg og 5 prosent som ville sitte hjemme.

Abort er i prinsippet totalforbudt i det dypt katolske Irland, i henhold til en lov fra 1861 da hele øyen var underlagt Storbritannia. Men i 1992 bestemte irsk høyesterett at selvmordstrusler fra kvinnens side var grunnlag for å innvilge svangerskapsavbrudd. I en folkeavstemning samme år sa to tredeler av velgerne nei til å stramme inn på loven.

(NTB)