Torsdag møter Moussaoui for retten igjen. Den siste uken har dommer Leonie Brinkema ved domstolen i Alexandria i delstaten Virginia, skrevet brev til Moussaoui, som forsvarer seg selv, for å forsøke å forklare konsekvensene av å si seg skyldig. Fire av tiltalepunktene kan medføre dødsstraff, men det er opp til en jury å avgjøre hvilken straff Moussaoui eventuelt skal få.

Dommeren avgjorde også at en jusprofessor skulle forsøke å besøke den tiltalte for å forklare situasjonen.

Påtalemyndigheten mener Moussaoui skulle vært med på å kapre et av flyene som ble brukt i terrorangrepene, men da var han allerede arrestert for brudd på innvandringslovene.

Dommer Brinkema ville i forrige uke ikke godta erklæringen der Moussaoui vedgikk at han visste om angrepene 11. september, at han var medlem av al-Qaida og lojal mot Osama bin Laden. Hun ba ham tenke på det i en uke.

Vil ikke trekke

Moussaoui gjorde det imidlertid klart at han ikke vil trekke tilbake erklæringen. Han sa han ville si seg skyldig slik at saken kan gå videre til neste fase, der det blir avgjort om han står overfor dødsstraff. Torsdag får han muligheten til holde fast ved tilståelsen, eller han kan trekke den tilbake.

Det har vært svært ladede ordvekslinger mellom den tiltalte og dommeren etter at rettssaken begynte. Brinkema er opptatt av at han skal forstå hva som skjer. Moussaoui har på sin side anklaget dommeren for å ville drepe ham, og hevder rettssaken mot ham er en farse.

— Konspirasjon

Moussaoui har sparket sine forsvarere, fordi han mener også de er del av en konspirasjon om å drepe ham, men Brinkema har beordret dem til å bli værende som bistand. Advokatene hevder at Moussaoui har en alvorlig psykisk lidelse og at han ikke er i stand til å forsvare seg selv. De krever at torsdagens høring blir utsatt, slik at den tiltaltes mentale status kan utredes.

Moussaoui har på sin side bedt om å få en annen advokat, muslimske Charles Freeman, som sin forsvarer. Det er blitt avvist av Brinkema, fordi Freeman ikke formelt presenterte seg. Freeman er imidlertid blitt registrert som Moussaouis advokat i ankedomstolen i Virginia, der advokaten har bedt om en hasteavgjørelse om å stanse rettssaken mot Moussaoui.

(NTB)