Dette opplyser en talsmann for fengselsmyndighetene i Missouri i USA.

Henrettelsen ble utsatt fordi en tidligere kjæreste sto frem og sa at den dømte hadde vært hos henne den dagen i 1992 da han begikk drapet han er dømt for. Basiles advokater skyndte seg til delstaten Missouris høyesterett, en føderal ankedomstol og til USAs høyesterett for å be om utsettelse, men alle avviste å gjenoppta saken på bakgrunn av kvinnens uttalelse.

Basil, som hele tiden har hevdet at han er uskyldig, ble i 1992 leid av en annen mann, Richard DeCaro, til å drepe dennes kone Elisabeth. DeCaro hadde akkurat kjøpt en livsforsikring til en verdi av 100.000 dollar, vel 750.000 kroner, til konen.