Atlantis rullet ut av hangaren og inn i Vehicle Assembly Building (VAB) ved Kennedy Space Center på tirsdag. Der vil romfergen bli festet til den eksterne drivstofftanken og rakettene. Det er imidlertid uklart når fergen med den russiske modulen blir skutt opp. Den planlagte oppskytningsdatoen er 20. juni.

Oppskytningen kan ikke skje før robotarmen på ISS blir klargjort. Kranen, Canadarm2 som er verdt 600 millioner dollar, ble levert til romstasjonen forrige måned. Testing har vist at den omlag 17 meter lange kranen ikke virker tilfredsstillende for monteringsoppdrag.

Atlantis skal frakte en kombinert luftsluse og dokking-enhet til 164 millioner dollar. Konstruksjonen ble forsinket av finansieringsproblemer. Det er tvilsomt om flere russiske deler blir brakt ut i rommet på lang tid. Russiske ingeniører og vitenskapsfolk må ta ekstrajobber til livets opphold.(Origo)