Denne gangen handler det om Prüm-traktaten, et politisamarbeid som skal bli en del av EUs felles regelverk. EU-landene ønsker å gi hverandre gjensidig tilgang til de nasjonale registrene for DNA, fingeravtrykk og kjøretøy. Målet er å gi politiet bedre verktøy for å jage forbrytere over landegrensene.

Norge vil gjerne med. Men da må det forhandles først.

– Vi håper på å få slutte oss til. Jeg tror det er forståelse for vi vil få gjensidig nytte av at Norge er med, sier justisminister Knut Storberget.

Ifølge ministeren kan Norge være villig til å adoptere det nye EU-regelverket som en hel pakke, uten å kreve unntak eller særordninger på enkeltpunkter.

Han sier samtidig at han ikke er sikker på hvordan det norske ønsket vil bli tatt imot.

En sentralt plassert kilde på EU-siden sier at det er delte meninger blant medlemslandene: Enkelte mener det bare er fint at Norge blir med. Andre er opptatt av at Norge ikke fritt skal få plukke med seg de EU-prosjektene vi har lyst på.

– Det finnes de som mener at det bør ha konsekvenser å si nei til medlemskap to ganger, sier EU-kilden.