I Sverige slo politiet til mot 42 mistenkte i 14 fylker. Alle de 42 ble tatt inn til avhør. I Danmark aksjonerte politiet i fem politidistrikter. Fransk politi oppgir å ha aksjonert mot 20 adresser.

Aksjonen kalles «Icebreaker II» og er en fortsettelse av en operasjon innledet 14. juni i 13 europeiske land. Om lag 80 hus skal totalt ha blitt gjennomsøkt i aksjonen, og ifølge nyhetsbyrået AFP ble flere PC-er beslaglagt.

Landene som er omfattet av operasjonen, er Danmark, Italia, Frankrike, Nederland, Sverige og Storbritannia.

– Det er viktig å vise dem som direkte eller indirekte er involvert i seksuelt misbruk av barn, at de ikke kan gjemme seg bak dataskjermen, sier Europol-sjef Max-Peter Ratze.

Det er uklart hvor mange det vil bli tatt ut tiltale mot. Det avhenger blant annet av hva politiet finner på beslaglagte PC-er og CD-plater som mistenkes å inneholde bilder av misbrukte barn.