Den såkalte Goldstone-rapporten ble laget på oppdrag fra FNs menneskerettighetsråd i Genève, og konkluderer med at Israel begikk krigsforbrytelser og mulige forbrytelser mot menneskeheten under angrepene mot Gazastripen tidligere i år.

Den uavhengige rapporten slår også fast at Hamas begikk krigsforbrytelser da de skjøt raketter mot Israel.

Nærmere 1.400 palestinere ble drept under den israelske militæroffensiven, om lag halvparten av dem ubevæpnede sivile, over 250 barn under 16 år.

13 israeler ble drept i løpet av de 22 dagene krigen varte, tre av dem sivile som ble truffet av raketter skutt fra Gazastripen mot Israel.

Omfattende rapport

FNs nærmere 600 sider lange granskingsrapport er ført i pennen av tidligere sjefanklager ved FNs krigsforbryterdomstoler for det tidligere Jugoslavia og Rwanda, den sørafrikanske dommeren Richard Goldstone.

Goldstone ber Israel og Hamas gjennomføre uavhengig gransking av krigsforbrytelsene som dokumenteres, og anbefaler FNs sikkerhetsråd å bringe saken inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag dersom så ikke skjer.

Lagt på is

Da rapporten nylig ble lagt fram i FNs menneskerettighetsråd, gikk de palestinske selvstyremyndighetene oppsiktsvekkende inn for å legge den på is inntil mars neste år.

Beslutningen førte til at palestinernes president Mahmoud Abbas kom under massiv kritikk fra sine egne, som beskyldte ham for å ha gitt etter for press fra Israel og USA.

En forsoningsavtale mellom den palestinske presidentens egen Fatah-bevegelse og Hamas skulle etter planen undertegnes 26. oktober, men avtalen er nå utsatt på ubestemt tid.

Abbas har de siste dagene gjort sitt beste for å få omgjort beslutningen i FNs menneskerettighetsråd, og mandag kom FNs generalsekretær Ban Ki-moon ham til unnsetning.

Ny behandling

En talskvinne for Ban bekrefter at generalsekretæren har snakket med Abbas, og deler den palestinske presidentens ønske om at Goldstone-rapporten likevel skal tas opp til behandling i FNs menneskerettighetsråd.

Generalsekretæren støtter Abbas’ forsøk på å få i stand en riktig prosess for å vurdere Goldstone-rapporten, sier talskvinnen Michele Montas.

Montas bekrefter at dette innebærer at Ban ønsker Goldstone-rapporten opp til ny behandling i FNs menneskerettighetsråd.

De palestinske selvstyremyndighetens representant i Genève, Ibrahim Khraishi, har alt bedt om et ekstraordinært møte i FNs menneskerettighetsråd, og opplyser at dette kan finne sted alt torsdag eller fredag.