Forskere ved det amerikanske energidepartementet, genselskapet Celera og PC-produsenten Compaq samarbeider om analysene av det menneskelige gensettet. Blant annet skal en ny supercomputer sette fart i prosessen. Håpet er at analysene bidrar til utviklingen av nye medikamenter basert på ny viten om våre gener.

President Clintons vitenskaplige rådgiver, Neil Lane, energiminister Bill Richardson, Celeras president Craig Venter og Compaqs visepresident, Bill Blake, underskrev avtalen fredag.(Origo)