Venstre-lederen gikk ut av den danske valgnatten som valgets desiderte vinner. Men da Centrums-Demokraterne havnet under sperregrensen, brast Venstre-leder Anders Fogh Rasmussens drøm om å danne en bred borgerlig koalisjonsregjering.

VK-regjering

Nå sier 48-åringen at han vil danne regjering sammen med de Konservative, også kalt en VK-regjering.

— Dansk Folkeparti har anbefalt en VK-regjering, og en slik anbefaling legger føringer, sier Fogh Rasmussen.

Europa-politikk

Men Fogh Rasmussen vil ikke binde sin nye regjering til Dansk Folkeparti i alle saker. Torsdag uttalte lederen i det innvandringsfiendtlige Dansk Folkeparti at Venstre og Dansk Folkeparti er enige i de mest vesentlige sakene som innvandring, kriminal- og skattepolitikk. Men dette er Fogh Rasmussen ikke udelt enig i.

Derfor driver han også aktive forhandlinger med den andre store blokken i det nye Folketinget, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre.

Torsdag sikret han seg deres støtte til å videreføre regjeringen Nyrup Rasmussens linje i utenrikspolitikken på områdene som gjelder Danmarks forhold til EU og den danske forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Denne støtten var viktig for Fogh Rasmussen, som i egenskap av Danmarks neste statsminister vil overta formannskapet i EU neste sommer.

I denne saken kan derfor ikke Fogh Rasmussen lene seg til Dansk Folkeparti, som er svært negative til det europeiske fellesskapet.