Den 47 etasjer høye bygningen, som er bygning nummer sju i World Trade Center-komplekset på Manhattan, kollapset i en sky av støv etter å ha stått i flammer i fire timer.

Bygningen var etter alt å dømme allerede evakuert og tømt for mennesker, og hele området rundt var avsperret, selv for bergingsmannskaper.