Et «mistenkelig objekt¤ ble funnet ved siden av jernbanelinjen i stasjonen, som ligger i sentrum av Moskva.

Sikkerhetstiltakene er skjerpet i Moskva og andre russiske byer etter bombeattentantet i Moskvas største varehus tirsdag kveld, da 41 mennesker ble skadet.

Politiet i Moskva har arrestert lederen for en ekstremistgruppe som er mistenkt for å stå bak bombeattentatet. Dmitrij Pimenov, leder for en gruppe som kaller seg Den revolusjonære forfatterforeningen, ble arrestert etter at flygebladersignert foreningen ble funnet på åstedet for eksplosjonen.

Han ble identifisert ved hjelp av et foto på foreningens egen hjemmeside på internett, der gruppen det siste året har oppfordret til væpnet revolusjon, i ordelag spekket med anarkistisk og antisemittisk retorikk. Gruppen omtaler seg som en «bygerilja¤ som vil føre krig mot forbrukersamfunnet.

Etterforskerne følger også andre mulige spor. En teori var i begynnelsen at attentatet var hevn for den russiske hærens kamp mot opprørere i Dagestan i Nord-Kaukasus.

NTB-AFP