Saken blir oppfattet som en viktig prøvesten for høyesterettsjustitiarius John Roberts, som fikk stillingen for vel to måneder siden da han overtok etter William Rehnquist.

Denne gangen er det ikke selve retten til selvbestemt abort som skal vurderes. Noen omgjøring av den historiske dommen Roe versus Wade fra 1973, som garanterer denne rettigheten i USA, er derfor ikke aktuelt.

Abortmotstandere og – tilhengere venter likevel spent på utfallet, for å få et inntrykk av om høyesterett endrer seg i konservativ retning etter hvert som president George W. Bush utnevner nye dommere.

Saken som kom opp i høyesterett onsdag, dreier seg om hvorvidt delstaten New Hampshire kan kreve at mindreårige jenter må informere foresatte før de kan få utført abort, dersom ikke jentas liv er i fare.