McKiernan tar over for den amerikanske generalen Dan McNeill, som har ledet ISAF-soldatene siden februar i fjor. Den nye lederen la vekt på samarbeidet med afghanske myndigheter da han overtok ansvaret tirsdag.

– Vi vil håndtere opprørere, utenlandske krigere, kriminelle og andre som står i veien for oppdraget, sa McKiernan.

Krigen mot opprørerne i Afghanistan lider under ressursmangel, sa McNeill før han ga ansvaret over til McKiernan.

ISAF består av om lag 53.000 soldater fra 40 land. Men McNeill understreket at det trengs både flere soldater og mer utstyr, skriver BBC.

– Dette er en krig der vi mangler ressurser. Jeg snakker ikke bare om den amerikanske sektoren, men om hele landet, sa McNeill.

Dersom instruksen for krigen mot opprørerne skal følges, trengs det 400.000 soldater, mener han.