Muslimske grupper i Italia er rasende over karikaturtegningen som står i mars-utgaven av Studi Cattolici. Bladet er nært knyttet til den konservative katolske gruppen Opus Dei.

På tegningen er Muhammed delt i to mens han er omgitt av flammer. De klassiske italienske forfatterne Dante Alighieri og Virgil står og ser på. «Er ikke det Muhammed?» spør Virgil. «Ja, og han er delt i to fordi han har skapt splid i samfunnet», svarer Dante.

Opus Dei har tatt avstand fra tegningen, men sier at bladet står fritt til å hevde sine egne meninger. Bladets redaktør er medlem av gruppen.