Den avtroppende EU-formannen, Østerrikes statsminister Wolfgang Schüssel, understreket at EU ikke hadde valgt side i saken.

– I karikatursaken tok vi et meget omhyggelig og avbalansert standpunkt. På den ene siden de europeiske verdier om ytringsfrihet og meningsfrihet. På den andre siden tok vi folks religiøse følelser alvorlig, sier Schüssel.

– Når man snakker om integrasjon er det ingen som ber om at man oppgir sin religion, sa Schüssel under pressebriefen etter møtene torsdag.

Uttalelsene kom etter et spørsmål om hva EU har gjort for å bekjempe rasisme det siste halvåret, hvor Østerrike har hatt formannskapet.