Erik Lindbergh gjorde turen fra Long Island utenfor New York til Le Bourget ved Paris unna på bare 17 timer. For 50 år siden måtte Charles Lindbergh bruke 33 timer og 29 minutter på den samme strekningen.

Charles Lindberghs spesialbygde maskin het "Spirit of St. Louis", og sønnesønnens fly har selvsagt fått navnet "New Spirit of St. Louis". Men bortsett fra dette har de to maskinene svært lite til felles.

Moderne

Lindbergh senior hadde ingen radio om bord, og navigerte ved hjelp av stjernene. Juniors fly hadde topp moderne utstyr for satellittnavigasjon, og ved hjelp av radioen kunne han når som helst kontakte sitt støtteapparat på bakken.

Flyfabrikken Ryan tok vel 10.000 dollar for å konstruere og bygge seniors fly, som var et engangsprodukt med typebetegnelsen NYP (New York to Paris). Lindbergh juniors fly er en modifisert Lancair Columbia 300 og kostet 289.000 dollar (nesten 2,5 millioner kroner).

I likhet med Ryan NYP har Lindbergh juniors Lancair Columbia bare en motor, og konstruktørene har presset inn ekstra bensintanker overalt der det var mulig. Men for øvrig dreier det seg om fly fra to teknologisk helt ulike generasjoner.

Pionerer

Charles Lindbergh var den første som fløy solo mellom USA og det europeiske kontinent, men ikke – slik det ofte blir påstått – den første som fløy over Atlanteren. Den bragden sto britene John Alcock og Arthur Whitten Brown for i 1919.

Erik Lindbergh er nestleder for en organisasjon som arbeider for romturisme. Med flyturen over Atlanteren vil han skaffe penger til en premie for den eller de som først gjennomfører en helt kommersiell ferd minst 100 kilometer ut i verdensrommet.

Han ønsker også å samle oppmerksomhet om og støtte til arbeidet for ofre for en spesielt alvorlig form for revmatisme. Den nå 37 år gamle Erik Lindbergh ble selv rammet av denne sykdommen som 21-åring, og kunne først i fjor sette seg bak flyspaken igjen.

(NTB)