Javid Mir, som leder Jammu og Kashmirs Frigjøringsfront JKLF, ble arrestert i den indiske byen Srinagar lørdag. Politiet slo til mot en JKLF-demonstrasjon mot de indiske sikkerhetsstyrkenes angivelige brudd på menneskerettighetene i Kashmir.

Striden om Kashmir har utløst to av de tre krigene som India og Pakistan har utkjempet siden de rev seg løs fra kolonimakten Storbritannia i 1947. Begge land er nå atommakter, og verdenssamfunnet ser med uro på alle tegn til konflikter dem imellom.

Derfor tas det også som et positivt tegn når pakistanske og indiske forhandlere nå er blitt enige om en midlertidig løsning på en grensetvist mellom de to nabolandene. Tvisten gjelder hvor grensen skal gå i elva Sir Creeks utløp i Arabiahavet.

Under bunnen i bukta der elva renner ut, kan det ligge rike forekomster av olje og naturgass. Strid om grenselinjen har til nå hindret leting etter og utvinning av slike ressurser, men etter lørdagens enighet er det håp om at arbeidet kan komme i gang.

STRINGER/INDIA