Torsdag var det meldt om i alt 18 dødsfall i Europa som følge av E. coli-smitte. Spredningen av bakterien startet i Tyskland, og hittil er mer enn 2.000 mennesker rammet. Smittekilden er fortsatt ikke funnet.

En analyse som det kinesiske geninstituttet BGI har gjennomført for Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf i Tyskland, viser at E. coli-bakteriene tilhører en helt ny stamme som er svært smittsom og giftig.

— Vi har aldri sett et utbrudd av denne bakteriestammen før, sier WHOs talsperson Aphaluck Bhatiasevi.

Alvorlig sykdom

Ifølge BGIs analyse deler bakteriene 93 prosent av arvestoffet med en E. coli-variant som er påvist i Den sentralafrikanske republikk, og som er kjent for å gi kraftig diaré. Men den nye stammen inneholder også arvestoff som ser ut til å kunne forårsake blødende tykktarmsbetennelse og nyresvikt.

Det er mulig at bakterien kan ha tatt disse genene opp i seg gjennom horisontal genoverføring, det vil si at gener overføres fra en organisme til en annen uten at det er snakk om arv, skriver danske Ingeniøren.

BGIs undersøkelse bekrefter samtidig mistanken om at bakterien er resistent mot flere typer antibiotika. Bakterien har gener som gjør behandling med antibiotika «ekstremt vanskelig», fastslår de kinesiske forskerne.

E. coli kan smitte fra menneske til menneske, men ifølge eksperter er det ingen tegn til at dette skjer i utstrakt grad med denne bakterien.

Smittekilden ukjent

Hittil er det meldt om smitte i åtte europeiske land. Ifølge tyske helseeksperter kan smitten i verste fall fortsette å spre seg i flere måneder, og ifølge tyske myndigheter er det mulig at smittekilden aldri vil bli funnet.

Russland har innført et forbud mot import av grønnsaker fra Tyskland og Spania som følge av E. coli-utbruddet, et tiltak EU har kritisert som uproporsjonalt.

Samtidig truer Spania med erstatningssøksmål mot Tyskland etter at spanske agurker ble utpekt som en mulig smittekilde. Det er nå fastslått at smitten ikke stammer fra spanske agurker.

Europeiske helsemyndigheter anbefaler grundig håndvask og grundig rensing og koking av matvarer for å unngå smitte.