En skatteavtale mellom Norge og Frankrike fra 1980 gjør nemlig at norske mottakere av statspensjon i Frankrike ikke trenger å betale skatt til noen av landene, skriver VG. Formålet med avtalen er å hindre dobbeltskattlegging mellom de to landene, men når det gjelder statspensjonister hindrer avtalen at de blir skattlagt i det hele tatt.

Etter sine år som statsminister i Norge får Brundtland 678.000 kroner i pensjon, men etter at hun flyttet til Nice med mannen Arne Olav Brundtland for fire år siden har hun ikke betalt et rødt øre i skatt av pensjonen sin.

Kjente ikke til bestemmelsene

– Jeg kjente ikke til disse bestemmelsene, verken da vi satset på Nice som fremtidig bosted, eller da vi flyttet inn. Det var først da vi skulle fylle ut vår selvangivelse at advokaten som hjalp oss, opplyste om dette. Jeg ble meget overrasket over en slik bestemmelse, skriver Brundtland i en e-post til VG gjennom sin informasjonsrådgiver Jon Mørland.

Det eneste Brundtland nå må betale er en trygdeavgift på 3 prosent som trekkes fra alle pensjonister bosatt i EØS-land.

Vil tette skattehull

Ekspedisjonssjef Odd Hengsle i Finansdepartementet avviser at Frankrike er noe skatteparadis for alle norske pensjonister som flytter dit.

– For enkelte norske pensjonister som kommer inn under reglene om eksklusiv beskatning, er det en gunstig ordning i dag. Men for de fleste norske pensjonister, med private pensjonsordninger, er dette ikke noe skatteparadis, sier Hengsle til VG.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil tette skattehullet. Før jul foreslo Finansdepartementet en flat skattesats på 15 prosent for alle pensjoner som utbetales til personer bosatt i utlandet. Hvis forslaget blir gjennomført, vil Gro Harlem Brundtland måtte betale 101.000 kroner i skatt årlig.

FLYTTET: Gro Harlem Brundtland skal ha blitt overrasket da advokaten hennes gjorde oppmerksom på skattereglene.
UN Photo/Paulo Filgueiras