Nordmennene deltar for tiden på en leir for ungdom i Barentsregionen. De ble avhørt hos immigrasjonsmyndighetene, men ble sluppet løs etter fire timer.

– Vi hadde en enkel markering som russiske myndigheter hadde godtatt i forkant. Vi sto med et banner og delte ut løpesedler for vern av verdifull russiske natur da russiske myndigheter oppsøkte markeringen. Vi har aldri tidligere blitt stoppet når vi har deltatt ved lignende markeringer, sier Solveig Firing Lunde, som var blant de anholdte nordmennene.

Ungdommer fra Russland, Finland og Norge deltar på leiren. Seks finner ble også anholdt sammen med nordmennene.

Ungdommene skulle holde en markering i Apatitij for opprettelse av en nasjonalpark i Khibini.