Under et Amnesty-seminar i Oslo tirsdag innrømmet Barth Eide at norske styrker har vært med på å ta krigsfanger, men han vet ikke helt hvor mange det er snakk om.

– Jeg har ikke noe tall på det, men det er klart vi har deltatt. Det er en naturlig del av jobben i Afghanistan, som i andre internasjonale operasjoner, sier Barth Eide til TV 2.

Ifølge TV 2 er det første gang norske myndigheter bekrefter at det er tatt krigsfanger i Afghanistan. Barth Eide sier at norske myndigheter etter beste evne forsøker å følge opp det som skjer med fangene, men at det ikke alltid er mulig.

Han understreker at Norge fra årsskiftet vil delta i operasjoner gjennom NATO, FN eller EU og at deltakelsen i Enduring Freedom blir avviklet.

– Dette er formelle organisasjoner hvor vi har et kollektivt ansvar for hvordan dette skjer, og hvor vi selv bygger opp rutinene som gjelder. Disse problemstillingene har kanskje særlig vært aktuelle i forhold til det vi kaller koalisjoner av villige, sier Barth Eide.

Han understreker at han ikke vil uttale seg om de norske spesialstyrkene som har deltatt i Enduring Freedom, men at alle som blir anholdt av norske styrker, har krav på å ikke bli utsatt for tortur.

Lederen for Amnesty Norge, Petter Eide, synes det er uakseptabelt at norske myndigheter ikke en oversikt over hvor mange krigsfanger norske styrker har tatt. Han krever at Forsvarsdepartementet straks rydder opp i dette.

– Det er slik at det land som tar fanger, «eier» disse fangene og skal sørge for at de behandles i tråd med folkeretten. Norge må ha garantier for at fangene ikke utsettes for tortur eller umenneskelig behandling, sier Eide.