Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) og utenriksminister Jan Petersen (H) orienterte fredag den utvidede utenrikskomiteen på Stortinget om endringene i sammensetningen av det norske bidraget til USAs krig mot terrorisme.

Krohn Devold opplyste også at Norge vil delta i det defensive forsvaret av Tyrkia ved å tilby norsk personell til NATOs overvåkingsfly av typen AWACS. Norge sender dessuten 10.000 vernedrakter mot kjemiske og biologiske våpen til den delen av Tyrkia som grenser opp mot Irak.

Forsvarsministeren vil foreløpig ikke kommentere spørsmålet om eventuelle norske bidrag til en krig mot Irak. Hun viser til at denne saken er under behandling i Sikkerhetsrådet. Regjeringen fikk bred støtte i den utvidede utenrikskomiteen til å sende norske spesialstyrker til en ny periode i Afghanistan, samt delta i det passive forsvaret av Tyrkia, i henhold til forpliktelsene i NATO.

SV er imidlertid meget kritisk til begge punktene og mener at NATO er i ferd med å utvikle seg til en angrepsallianse. SV-leder Kristin Halvorsen mener regjeringen tar altfor lett på NATOs håndtering av Tyrkia-problematikken og etterlyser en grunnleggende debatt om norsk forsvars— og sikkerhetspolitikk.