Flyet skal stasjoneres i Manas sammen med transportfly fra andre nasjoner, opplyser Forsvarets overkommando (FO) tirsdag.

Et støtteapparat på 60 personer er nødvendig for å operere flyet.

Med Hercules-flyet er det norske styrkebidraget betydelig trappet opp siden minerydderne fra Ingeniørvåpenet ble utplassert ved Kandahar flyplass 1. nyttårsdag. Mandag offentliggjorde Forsvaret at også norske spesialstyrker er satt inn i operasjoner i Afghanistan.

Svært krevende

Den norske spesialstyrken har svært krevende oppdrag. De kan havne i situasjoner som kan true deres sikkerhet i ettertid dersom identiteten til soldatene blir kjent.

Forsvaret har derfor satt mye inn på å holde mannskapenes identitet hemmelig. Normalt kommenterer aldri FO spesialstyrkens operasjoner. At man har valgt å gjøre det denne gang, begrunner FO med "operasjonenes spesielle karakter".

Spesialstyrkene skal kunne drive rekognosering, offensive operasjoner og gi militær assistanse. De er godt skikket til å håndtere krevende vinterforhold.

Indirekte støtte

Så langt har Forsvaret bidratt med følgende innsats som en indirekte støtte til operasjonen i Afghanistan:

 • Utveksling av etterretningsinformasjon.
 • 20 AWACS personell som deltar i overvåking av luftrommet over USA.
 • En fregatt som deltar i NATOs flåtestyrke og patruljerer i det østlige Middelhav.
 • Et liaisonelement bestående av seks offiserer etablert ved Central Command i Tampa.

Styrkene

Norge har så langt satt inn følgende styrker i Afghanistan:

 • Spesialstyrker — rekognosering og offensive operasjoner.
 • 15 marinerydder fra ingeniørvåpenet og to 19 tonns mineryddermaskiner.
 • Fire stabsoffiserer med administrative oppgaver for de norske styrkene.
 • 15 lettpansrede feltkjøretøyer.

Norge har i tillegg tilbudt USA å støtte luftkrigen over Afghanistan med 6 F 16-jagerfly. Det er ennå ikke aktuelt å sette disse inn, blant annet på grunn av problemer med å sikre operative flybaser, ifølge FO.

Sikkerhetsstyrken

Ifølge FO sender Norge om kort tid også bidrag til den britisk-ledede stabiliseringsstyrken som etableres i Kabul. Styrken har fatt betegnelsen ISAF (International Security Assistance Force)

Norges bidrag til stabiliseringsstyrken vil bestå av følgende:

 • En transportkontrollenhet på 10 personer. Disse mannskapene skal sørge for allt transport og se til at t både utstyr og personell kommer dit de skal.
 • Et eksplosivryddeteam på 15 personer.
 • Fire stabsoffiserer.

(NTB)