Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mener derimot de norske soldatene i Afghanistan er generelt godt nok utrustet og sikret.

I en fersk rapport går det fram at de norske soldatene i Afghanistan mener utstyrsmangel kan gå på sikkerheten løs. Soldatene peker blant annet på at de har utrangert utstyr og dårlige kjøretøy. Forsvarsministeren sier hun har fått tilbakemelding om enkelte ting, men mener generelt at soldatene er godt utrustet og sikret.

– Det er veldig høy slitasje på utstyr og kjøretøy i Afghanistan, lange bestillingstider på nytt utstyrt, og ofte lang leveringstid. Men vi prioriterer høyt at soldatene skal ha det beste utstyret, og generelt er det gjort mye på utstyrssiden, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til VG.

I rapporten, som er laget av Stortingets ombudsmann etter en befaring i Afghanistan i februar, går det fram at soldatene heller ikke er fornøyde med at de norske styrkene ikke har et eget helikopter, som kan frakte skadde soldater til sykehus.

– Det er sånn at ulike land har ulik kapasitet. Selv om man kunne ønske at man hadde alle ting selv, er det tyskerne som skal stille med helikopter, sier Strøm-Erichsen.

Ifølge Forsvaret var flere av forholdene soldatene peker på i ferd med å bli endret før rapporten fra Stortingets ombudsmann var klar.

– Vi tar ut rundt 20 kjøretøy i året. I tillegg er det satt av midler til oppgradering av eksisterende feltkjøretøy. I vår fikk vi nye pansrede Iveco-kjøretøy i Afghanistan, og i april skrev vi under kontrakten for nye lettere personlige våpen som har blitt etterlyst av soldatene, sier oberstløytnant John Inge Øglænd ved Fellesoperativt hovedkvarter til avisen.

Soldatenes ønsker om mer ammunisjon til øvelser blir derimot ikke etterkommet av Forsvaret.

– Mengden ammunisjon vi har i Afghanistan blir vurdert til å være mer enn tilstrekkelig, sier Øglænd.