Stoltenberg-regjeringen vil gjennomføre en rekke tiltak etter terrorangrepene i USA, fortalte statsministeren på en pressekonferanse torsdag kveld.

Norge har sammen med andre NATO-land besluttet å etterkomme USAs anmodning om bistand til landets forsvar mot terrorangrep.

Norsk militært personell kan bli involvert i en operasjon gjennom Norges deltakelse i NATOs enheter og hovedkvarter. Dette gjelder blant annet fregatten KNM Narvik og minerydderen KNM Hinnøy.

På pressekonferansen opplyste statsminister Jens Stoltenberg at forsvarsministeren har fått fullmakt til å kunne kalle inne ekstramannskap fra Heimevernet for å holde vakt ved militære installasjoner.

Regjeringen har besluttet å gi ytterligere 200 millioner kroner i bistand til Afghanistan.

Regjeringen vil bruke 65 millioner kroner til styrket beredskap i Norge på helseområdet mot atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen.