Norske satellittdata avslørte at de tre båtene hadde vært inne i islandsk sone, og derfor gikk den islandske kystvakten til aksjon. Tett samarbeid over fiskerigrensene gjør det vanskelig for en skipper å oppgi feil posisjon skriver Sunnmørsposten.Fiskeridirektoratet får via satellitt inn posisjon, kurs og fart til alle norske båter over 24 meter én gang i timen. Også båter fra EU, Island, Færøyene og Russland bruker det samme systemet. Så snart et fartøy går fra en fiskerisone til en annen, blir dataene om båten overført til myndighetene i det nye landet. Det var dette som skjedde med de tre ringnotsnurperne som fisket lodde nord for Island i helgen. Satellittsporingssystemet ble tatt i bruk i fjor.De tre norske båtene hevder at fangsten ble tatt på grønlandsk side av fiskerigrensen.