Jan Tystad

Bilder i britisk presse viste den norske samekvinnen Gunhild Buljo stå sammen med en av høvdingene Roy Sesana utenfor rettslokalet. Han leder de 243 buskmennene som har gått til sak mot regjeringen i Botswana.

Undertrykt

Dette er en historisk rettssak for en av Afrikas eldste stammer, san-folket. De kan følge sin historie 30.000 år tilbake og de har gradvis blitt jagd lenger og lenger inn i ørkenen. Der har de klart seg ved å sanke planter og jakte på ville dyr.

Buskmennene har i tusenvis av år overlevd ved å tilpasse seg den karrige naturen og lære seg å utnytte planter, trær og dyr. Britene ga dem rett til sitt egen landområde, det såkalte Central Kalahari Game Reserve som er et landområde på størrelse med Danmark. Regjeringen i det uavhengige Botswana ønsket ikke at buskmennene skulle få fortsette sin tradisjonelle levemåte. De oppdaget at det var gode sjanser å finne diamanter i området og har delt ut konsesjon for gruvedrift til blant andre verdens største diamantselskap De Beer.

Tvangsflyttet

Regjeringen begynte å tvangsflytte buskmennene fra Gana— og Giwi-stammen i 1997 og i 2001. De kuttet vanntilførselen, de stanset å sende mobile helsestasjoner inn i området, de stanset matforsyninger og nektet dem jaktlisenser. Buskmennene ble tvunget til å leve i leirer hvor de fikk tilsyn og barna fikk skolegang, men de kunne ikke lenger leve på sin tradisjonelle måte. 160 av de 2500 som ble tvangsflyttet lever fortsatt ulovlig der de bodde før.

Organisasjonen Survival International i London har i årevis arbeidet for buskmennenes rettigheter. Organisasjonens ekspert på buskmennene, Fiona Watson sier til Bergens Tidende at det er om lag 50.000 buskmenn igjen i det sørlige Afrika. Når det gjelder de som er tvangsflyttet sier Watson at de ikke har noe imot en viss gruvedrift, men de ønsker å få sin del av inntektene fordi dette er deres land og de ønsker å fortsette sin tradisjonelle livsstil.

Hun viser til en liknende rettssak som nylig er avsluttet i Sør-Afrika. Det gjaldt nama-folket (2000 mennesker) som krevde å få tilbake sine landområder som de hvite beslagla under apartheidstyret. Denne såkalte Richterveldsaken ble vunnet av den lokale stammen. De kan nå flytte tilbake. Det samme håper buskmennene vil bli resultatet også for dem.

Rettssak

Saken startet mandag i den vesle byen New Xade. Den britiske advokaten Gordon Bennett sa i sin åpningsprosedyre at «de (buskmennene) har rett til å bo der de ønsker og det er opp til dem å bestemme når de vil flytte til moderne områder og leve et annerledes liv». Bennett hevdet at de var blitt tvangsflyttet til leirer mot sin vilje og han mente retten må si klart fra at regjeringen har handlet i strid med grunnloven.

Presidenten i Botswana, Festus Mogae mener regjeringen har opptrådt helt korrekt og at dette er ýusiviliserteý mennesker som må lære seg å bli moderne. Han viser til at alle i Botswana må gå på skole, det gjelder også buskmennenes barn.

President Mogae har kritisert domstolene som gikk med på å ta opp saken. Han kritiserer også at de 243 som har gått til sak, har engasjert en britisk advokat. Han mener britene skal holde seg unna, det er ifølge ham en utidig innblanding i Botswanas indre anliggender. Presidenten har vist forakt for disse urinnbyggerne, han har blant annet sagt: «Hvordan kan vi leve med et slikt steinalderfolk i en tid full av datamaskiner».

Diamanter

De Beer har tatt i bruk den kjente fotomodellen Iman, som er gift med David Bowie. Hun reklamerer for selskapets diamanter og har nektet å protestere mot behandlingen av buskmennene trass i gjentatte henvendelser fra Survival International.

— Det er diamantene som har ført til tvangsflyttingen. Regjeringen ønsker ikke problemer med buskmennene når gruvedriften kommer i gang. Dette er et område som britene ga buskmennene, men som den nåværende regjering vil ha for seg selv, sier Watson.

De som har fått konsesjon for å lete etter diamanter i dette store naturområdet er regjeringens eget gruveselskap og De Beer. Regjeringen mener at buskmennene ikke har noen rettigheter i sine tradisjonelle områder.

Rettssaken kommer til å vare ut denne måneden.