Tilsagnet kommer som svar på en konkret forespørsel fra amerikanske militære myndigheter om å støtte minerydding av flyplassen i Kandahar i Afghanistan. Norge har svart ja til anmodningen om å sende mineryddere, men amerikanerne har ennå ikke bekreftet hva man endelig har behov for. Forsvaret kan på kort varsel stille med maskinelt minerydderutstyr og operatører. Gruppen kan reise i løpet av meget kort tid. Selve mineryddings-oppdraget vil være av begrenset varighet, opplyser Forsvarsdepartementet.

10-15 mann

Pressetalskvinne Kirsti Skjerven sier til NTB at det dreier seg om 10-15 personer som samtlige har erfaring fra felten når det gjelder minerydding, enten fra Kosovo, eller fra minerydding drevet i regi av humanitære organisasjoner.

— Jeg er stolt over at vi så raskt kan stille et så viktig bidrag til disposisjon for amerikanerne. Tilbudet ligger innenfor de militære kapasiteter som regjeringen tidligere har besluttet å tilby USA i kampen mot internasjonal terrorisme, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H).

USA har tilbudt seg å hente både utstyret og det norske personellet, samt støtte gruppen med logistikk og beskyttelse.

Neppe sikkerhetsstyrke

Tidligere har amerikanerne hentet ut 15 lett pansrede kjøretøy fra Norge. Det norske tilbudet om blant annet inntil seks F-16-fly, et fly for elektronisk krigføring, fire Bell-helikoptre og et begrenset antall stabsoffiserer og spesialister i felten står fortsatt ved lag. Norge kommer etter alt å dømme ikke til å bli bedt om å stille med noen soldater til den internasjonale sikkerhetsstyrken som med FN-mandat skal sikre stabile forhold for den midlertidige regjeringen. Britene, som skal lede styrken, ønsker ikke deltakelse fra en lang rekke små land.

(NTB)