Norge skal i oktober sende et Orion overvåkingsfly til Somalia for å bidra i en NATO-ledet operasjon mot pirater i Indiahavet og Adenbukta, opplyser forsvarsminister Grete Faremo.

Norge har tidligere sagt at de skal bidra med styrker, men det norske bidraget skulle etter planen ikke settes inn før til neste år.

Det maritime overvåkingsflyet vil delta i operasjonen i inntil tre måneder. Norge sender også to stabsoffiserer til NATO Shipping Centre i inntil åtte måneder.

— Havområdet er enormt, på størrelse med hele Europa. Våre Orion-fly opererer daglig i de store havområdene i nord. De representerer en kapasitet som er sårt tiltrengt i kampen mot piratene, sier Grete Faremo.

Det går om lag 20.000 skip gjennom dette havområdet årlig. Rundt tusen norskkontrollerte skip går gjennom området, og om lag halvparten av dem fører norsk flagg.

Piratsituasjonen i Indiahavet har forverret seg betraktelig de siste månedene. For øyeblikket holdes 26 skip med omkring 550 sjøfolk fanget av pirater.

— Piratvirksomheten har rammet den globale skipstrafikken hardt de siste årene. Den utgjør en betydelig trussel for humanitære forsyninger til Somalia.

Norge er en stor skipsfartsnasjon, og ønsker å bidra for å bekjempe piratvirksomheten, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Saken oppdateres