På det politiske plan kan dødsfallet skape økt usikkerhet om Kosovos framtid. Men det kan også bane vei for yngre krefter som kan skape økt bevegelse i situasjonen, sier folk som har fulgt utviklingen nøye til NTB.

Rugova betegnes som en erfaren politiker som viste stor politisk overlevelseskunst, ikke minst da han i 1992 ble valgt til Kosovos første president. Han ble gjenvalgt for en ny periode i 1998.

Sorg

– Dette er en sorgens dag. Ibrahim Rugova var en farsfigur, en lederskikkelse til tross for sin beskjedne og stillfarne framtreden. Han var en mann med stor politisk kløkt, sier Norges NATO-ambassadør Kai Eide, som kjente Kosovos president godt, til NTB.

Eide tror at den politiske striden i Kosovo kan hardne til etter Rugovas bortgang. – Kosovo har mistet sin ubestridte leder foran de nye forhandlingene om landets statsrettslige stilling, som skulle vært innledet onsdag til uken, sier han.

– Personlig møtte jeg Rugova første gang i 1994, jeg ble godt kjent med ham og vi hadde kontakt helt fram til i høst. Han var selve frontfiguren, mannen som trakk i trådene, sa den norske FN-ambassadøren til NTB lørdag.

«Stillferdig»

– Han var en stillferdig, beskjeden mann. Han var opptatt av poesi og annen litteratur ved siden av politikken, han hadde for eksempel stor interesse for geologi, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den Norske Helsingforskomité som også kjente Rugova godt.

Engesland møtte Rugova mange ganger, sist i februar i fjor, og mener han var en sterk skikkelse som virket samlede i Kosovo før krigen. – Under krigen greide han nok ikke helt å håndtere situasjonen, like fullt kom han tilbake og ble en lederskikkelse, sier Engesland.

Han tror at Rugovas bortgang kan skape kamp om posisjonene i Kosovo og gjøre situasjonen vanskeligere på begge sider. Men det kan også åpne for et nytt lederskap av yngre folk med større kompromissvilje, mener Helsingforskomiteens generalsekretær.