Kroken ble avvist ved ankomst på flyplassen i Moskva onsdag, opplyser Forsvarsdepartementet til NTB.

Hun var i Russland i forbindelse med evaluering av et norskfinansiert prosjekt for opphogging av atomubåter på Kolahalvøya. Ingjerd Kroken har ifølge departementet vært involvert i prosjektet i seks år.

Verken den russiske ambassaden i Oslo eller Norges ambassade i Moskva vil kommentere saken, og sistnevnte henviser til Forsvarsdepartementet. Det samme gjør Utenriksdepartementet.

Etter det NTB erfarer skal spesialrådgiveren ha blitt satt på et fly videre til et sted i Vest-Europa.

Forsvarsdepartementet opplyser til NTB at de vil drøfte saken med Utenriksdepartementet torsdag. Utover det ønsker ikke FD å kommentere saken.

1,3 milliarder

Ifølge leder for Bellonas Russland-avdeling Nils Bøhmer var Ingjerd Kroken engasjert i en sivil delegasjon som skulle inspisere opphoggingen av en russisk ubåt, et prosjekt Norge har støttet økonomisk.

– Jeg regner med at hun skulle på et møte i den forbindelse, sier han til NTB.

Norge har vært involvert i Nordvest-Russland siden 1993 og bevilget omkring 1,3 milliarder kroner i løpet av den perioden til opprydding av atomavfall, blant annet opphogging av atomubåter, ifølge Bøhmer. De siste årene har norske myndigheter brukt rundt 100 millioner kroner per år på dette arbeidet.

Bellona har vært engasjert i dette området av Russland siden 1989 og har hatt eget kontor i Murmansk siden 1994.

– Spesiell sak

Bøhmer mener saken er svært spesiell dersom opplysningene stemmer.

– Dette er enestående dersom det faktisk er tilfelle, sier han.

– Vi har sett en trend til at det har hardnet til – FSB og de tjenestene har strammet grepet. Dette har ført til et mer rigid system å forholde seg til for giverlandene, sier Bøhmer.

Utenriksdepartementet vil ikke uttale seg om saken.

Det norske generalkonsulatet i Murmansk sier til NTB at det ikke kjenner til saken.